THUY SAN BAC LIEU

Cách sang tôm đơn giản – Hiệu quả

Lượt Xem: 20.936 Like: 148

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Sang tôm ương qua nuôi giai đoạn 2 đòi hỏi có kỹ thuật tốt nhằm đảm bảo tôm sang nuôi ao mới phát triển tốt không bị xây sát tổn thương, hao hụt và sốc môi trường. Anh Đỗ Minh Hải ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình chia sẻ cách sang tôm từ ao ương qua ao mới nuôi giai đoạn 2 rất hiệu quả
#nuoitom #sangtom #chuyentom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang