THUY SAN BAC LIEU

Hiệu quả nuôi tôm càng – Ứng dụng công nghệ sinh học

Lượt Xem: 3.906 Like: 42

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Bà con nông dân xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân. Thực hiện mô hình 2 vụ tôm thẻ, 1 vụ tôm càng xanh và một vụ lúa hàng năm thu lãi trên 100 triệu đồng 1 hecta, đạt kết quả như thế là nhờ sử dụng công nghệ sinh học Bồ Đề trong xử lý ổn định môi trường nước, tôm lớn nhanh, đạt đầu con và không xảy ra rủi ro
#nuoitom #nuoitomcang #thuhoachtom #nuoitomquangcanh #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang