TÀI LIỆU THỦY SẢN

hướng dẫn tải file từ web Tài liệu thủy sản pn

Lượt Xem: 193 Like: 12

MỤC LỤC VIDEO TRÊN KÊNH TÀI LIỆU THỦY SẢN

PHẦN A. VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI GIỚI THIỆU TRANG

PHẦN B.THÔNG TIN CHUNG

I.TÌNH HÌNH NUÔI VÀ CÁC MÔ HÌNH NUÔI .
II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI
III. KỸ THUẬT NUÔI
3.1 CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG AO VÀ XỬ LÝ AO TRƯỚC KHI NUÔI
3.2 CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG
3.3 THỨC ĂN VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN
3.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
IV. BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
V. THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN.

C. TỔNG HỢP VIDEO VỀ TÔM

I. TÌNH HÌNH NUÔI VÀ CÁC MÔ HÌNH NUÔI .
II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI
III. KỸ THUẬT NUÔI
3.1 CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG AO VÀ XỬ LÝ AO TRƯỚC KHI NUÔI
3.2 CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG
3.3 THỨC ĂN VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN
3.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
IV. BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
V. THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN.

D. TỔNG HỢP VIDEO VỀ CUA

I. TÌNH HÌNH NUÔI VÀ CÁC MÔ HÌNH NUÔI .
II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI
III. KỸ THUẬT NUÔI
3.1 CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG AO VÀ XỬ LÝ AO TRƯỚC KHI NUÔI
3.2 CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG
3.3 THỨC ĂN VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN
3.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
IV. BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
V. THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN.

PHẦN. TỔNG HỢP BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC – LUẬN VĂN – KHÓA LUẬN – TIỂU LUẬN – ĐỀ CƯƠNG – BÀI GIẢNG
I. KHÓA LUẬN – LUẬN VĂN.
II. BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC.

III. BÀI GIẢNG – GIÁO TRÌNH.
3.1 TLTS- GIÁO TRÌNH BỆNH KÝ SINH TRÙNG VÀ NẤM TRÊN ĐVTS https://youtu.be/-0Vd4msijYc

IV. TIỂU LUẬN – ĐỀ CƯƠNG.

Trở lên đầu trang