TÀI LIỆU THỦY SẢN

MLTLTS – TỔNG HỢP CÁC VIDEO VỀ GIÁP XÁC ( TÔM,CUA…)

Lượt Xem: 198 Like: 2

TỔNG HỢP VIDEO VỀ GIÁP XÁC

PHẦN A. TỔNG HỢP VIDEO VỀ TÔM

I. TÌNH HÌNH NUÔI VÀ CÁC MÔ HÌNH NUÔI .
1.1 Mô hình nuôi ghép cá nước ngọt và tôm thẻ https://youtu.be/gJu1RP_rw6I

II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI

III. KỸ THUẬT NUÔI
3.1 CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG AO VÀ XỬ LÝ AO TRƯỚC KHI NUÔI
3.1.1 Kỹ thuật thiết kế hố
trong ao nuôi tôm.

3.1.2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH

3.1.3. QUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG MẬT ĐỘ CAO https://www.youtube.com/watch?v=GQTp1qfcw6s
3.1.4. KỸ THUẬT NUÔI TÔM CÀNG XANH TRÊN RUỘNG LÚA https://www.youtube.com/watch?v=a52zb2oEhAU&feature=youtu.be
3.1.5. KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ BÁN THÂM CANH, THÂM CANH https://www.youtube.com/watch?v=SAUdPMZgxRI
3.1.6. KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT https://www.youtube.com/watch?v=doc6_voAG0Y&feature=youtu.be
3.2 CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG
3.2.1 PHƯƠNG PHÁP CHỌM GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
https://youtu.be/JcTwH7PZxX8

3.3 THỨC ĂN VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN
3 3.1 Thức ăn và quản lý thức ăn trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng.

3.3.2 ĐỊNH MỨC CHO TÔM ĂN BẰNG CÔNG CỤ FEEDING CALCULATOR

3.3.3 XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TÔM SỐNG BẰNG CÔNG CỤ SURVIVAL CALCULATOR

3.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
3.4.1 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐỘ KIỀM TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG https://youtu.be/6A1__1oTi78
3.4.2. TẢO VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO TRONG AO NUÔI TÔM HE THƯƠNG PHẨM https://www.youtube.com/watch?v=uaQlvIIV6I8&feature=youtu.be
IV. BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
4.1 bệnh phân trắng trên tôm và biện pháp xử lý khi bị bệnh https://youtu.be/GhcwfDxUfU0

V. THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN.

TỔNG HỢP VIDEO VỀ CUA

I. TÌNH HÌNH NUÔI VÀ CÁC MÔ HÌNH NUÔI .
II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI
III. KỸ THUẬT NUÔI
SƠ LƯỢC VỀ KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN

3.1 CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG AO VÀ XỬ LÝ AO TRƯỚC KHI NUÔI

3.2 CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG
3.3 THỨC ĂN VÀ QUẢN LÝ THỨC ĂN
3.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
IV. BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
V. THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN.

Trở lên đầu trang