THUY SAN BAC LIEU

Nuôi Cá Chốt Trâu – Hiệu Quả Kinh Tế Cao

Lượt Xem: 177.222 Like: 599

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Cơ sở sản xuất 7 Lãnh của Cô Trương Thị Lãnh ( 0906279659 ) ở ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đã ương giống cá chốt (cá chốt Trâu) thành công và cung cấp con giống cho bà con nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.
#nuoitom #nuoica #nuoicachot #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang