THUY SAN BAC LIEU

Nuôi cá đối mục giúp cải thiện môi trường nước nuôi tôm

Lượt Xem: 24.581 Like: 124

Anh Ngô Chí Hiếu ở ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu nuôi thử nghiệm thành công hai ao cá đối mục. Chín Ánh ĐT 0919057072

#cadoimuc #nuoicadoimuc #thuysanbaclieu #thuysan #nuoica #baclieu

Trở lên đầu trang