THUY SAN BAC LIEU

Nuôi tôm càng xanh toàn đực

Lượt Xem: 4.056 Like: 21

Tôm càng xanh nuôi thâm canh được bà con xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu áp dụng nuôi thành công và đạt hiệu quả kinh tế cao

#nuoitom #tomcangxanh nuoitomcang #thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang