THUY SAN BAC LIEU

Quản Lý Môi Trường Nước Nuôi Tôm Mùa Mưa

Lượt Xem: 6.992 Like: 78

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Nuôi tôm mùa mưa gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý môi trường nước trong ao nuôi. Mưa nhiều sẽ làm cho môi trường nước biến động, do đó người nuôi tôm phải biết áp dụng kỹ thuật xử lý nước tốt sau khi mưa, nhằm giúp tôm phát triển tốt hơn. Kỹ sư Phạm Trung Lương – Nhân viên kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Trúc Anh có nội dung chia sẻ với người nuôi tôm cách quản lý môi trường nước nuôi tôm trong mùa mưa
#nuoitom #xulynuoc #nuoitomsieuthamcanh #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang