THUY SAN BAC LIEU

Thu Hoạch Tôm Nuôi Công Nghệ Cao

Lượt Xem: 6.551 Like: 71

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Trại nuôi tôm của anh Đỗ Minh Hải ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình vừa thu hoạch tôm thẻ nuôi theo hình thức siêu thâm canh. Thu 5 hồ tôm, mỗi hồ 200 mét vuông; tôm nuôi 85 ngày về size từ 38 đến 45 con/kg. Tổng thu 4,5 tấn tôm, trừ chi phí lợi nhuận trên 200 triệu đồng.
#nuoitom #thuhoachtom #nuoitomsieuthamcanh #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang