Gọi: 0366 666 720

Rightwards arrowThành Phần: Trichloroisocyanuric acid 90%

Rightwards arrowĐặc Điểm: Dạng bột màu trắng, dạng viên 2gr, 20gr, 200gr.

Rightwards arrowCông Dụng:

– Khử trùng, diệt khuẩn nguồn nước.
– Diệt tảo, phiêu sinh động vật trong môi trường nước.

Rightwards arrowCách Dùng:

– Xử lý nước trước khi thả nuôi:
+ Ao nuôi cá nước ngọt: 10 – 15 kg/ 1.000 m 3 nước.
+ Ao nuôi tôm nước mặn: 15 – 20 kg/ 1.000 m 3 nước.
– Trong quá trình nuôi:
+ Ao nuôi tôm: phải xem xét tình trạng tôm nuôi, các yếu tố môi trường để điều chỉnh thời điểm, liều lượng sử dụng.
+Liều lượng: 1 kg/ 1.600 – 2.000 m 3 nước đối với ao đất, 1 kg/ 1.000 m 3 nước đối với ao bạt.
+ Ao nuôi cá nước ngọt: 1 kg/ 4.000 – 5.000 m 3 nước.
– Lưu ý:
+ Tạt lúc trời nắng, chạy máy quạt nước.
+ Nên pha loãng tạt từ từ..

Gọi: 0366 666 720